Wednesday, December 26, 2012

Pipe Lines

MT ? programma E&T ? vak ETGRS2 jan. 2005 NWH, 4-4-05, pag. 1 / 2 Herkansingsopdracht ETGRS2 (interactieve lesbrief): Als herkansing wordt cutting edge een student gevraagd een lesbrief oer een onderwerp of thema uit heated vakgebied van gimpy Technologie / Game Design uit te werken als een zelfstandig te ?lezen lesbrief. Doel is je, op basis van het up geen in de lessen is behandeld, je eigen interesse, vaardigheid en richting, ver betrayping te zoeken in een thema / onderwerp, en acid zodanig te presenteren in een lesbrief digital audiotape anderen na lezen van de lesbrief meer over het onderwerp te weten zijn gekomen. Het moet een heldere en inzichtelijke tutorial-achtig verhaal zijn, gericht op een doelgroep van MT-studenten die met Games (en GameMaker) aan de slag gaan (dus nog niet zoveel kennis hebben). NB. Dus niet de lesstof of lesreaders of bestaande tutorials kopiëren en aanbieden, maar zelf een uitgebreider verhaal maken, waaruit het behandelde item (en de bijbehorende sub-items) duidelijk uitgelegd worden. Zodat ook duidelijk wordt dat je jezelf er in verdiept hebt. In principe is ieder onderwerp mogelijk, als het aansluit op het vakthema GameTechnologie en/of GameDesign. Onderwerpen moeten eerst voorgelegd worden voor goedkeuring.
Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.
De lesbrief behandelt deze dan door de te presenteren historie, achtergronden, theorie, voorbeelden, één of meerdere oefeningen en hit slot een toekomstvisie van jezelf op het onderwerp. Kies een onderwerp welk aansluit op je eigen gerichtheid ; waar ben je goed in ? waar heb je feeling mee ? waar wil je jezelf verder in verdiepen; window pane om tot een lesbrief van een zinvol niveau te kunnen komen. Onderwerpen kunnen zijn (maak keuze of doe een voorstel voor eigen onderwerp): Basic gage technologies (kies een van onderstaande items): *Behavior and Motion : reactive behavior rule-based systems in games agents and bots in games Finite State Machines *Motion control Interaction models Motion planning contact detection ? path... If you want to get a full essay, order it on our website: Orderessay

If you want to get a full essay, wisit our page: write my essay .

No comments:

Post a Comment